مرور برچسب

آموزش تخصصی نابینایان

پیوند با فضای آکادمیک، راهی برای احیای پیکر نیمه‌جان آموزش نابینایان

این روز‌ها صحبت از آموزش و توان‌بخشی کودکان، داغ‌تر از روزهای تابستانی است و این شور و حرارت و تشنگی، پرسش‌هایی را در ذهن بیدار می‌کند. به این می‌اندیشیم که آیا آموزش و توان‌بخشی افراد با آسیب بینایی یک کار تخصصی است؟ آیا آموزش این…