مرور برچسب

آموزگار نابینا

نابینایان و آموزگاری ابتدایی، فرصت‌ها و چالش‌ها

اگر نیم‌نگاهی به آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته تا امروز بیندازیم، در‌می‌یابیم شغل معلمی، به‌ویژه آموزگاریِ ابتدایی بیش از سایر مشاغل مورد اقبال و تقاضای نابینایان و کم‌بینایان بوده است. این اقبال گسترده از یک‌سو…