مرور برچسب

ارزیابی عملکرد مدارس نابینایان

کارنامه‌ای برای آنها که کارنامه می‌دهند آیا عملکرد مدارس نابینایان نمره قبولی می‌گیرد؟

خرداد که می‌رسد، همه‌جا پر می‌شود از صحبت امتحان، انگار اضطراب امتحان، حتی از دل کسانی که سال‌ها پیش تحصیلاتشان را به پایان رسانده‌اند، رفتنی نیست. همه آن روز‌ها و شب‌های پر‌التهاب را خوب به خاطر داریم و گمان نمی‌کنم آن حال و هوا به این…