مرور برچسب

استخدام نابینایان

نگاهی به پدیدۀ رد دسته‌جمعی نابینایان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی آموزش‌ و پرورش

اقدام وزارت آموزش ‌و پرورش در رد گستردۀ نابینایان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی این وزارتخانه بی‌عدالتی بزرگی بود که اخیراً صورت گرفت؛ اقدامی که علاوه بر تبعیض علیه نابینایان، توانمندی آنها را که تحصیل‌کرده‌ترین طیف در میان انواع…

سهمیه سه‌درصد معلولین منهای نابینایان: ده نکته قابل‌تأمل در باب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

باز آزمون استخدامی دیگری برگزار شد و باز تعداد زیادی از نابینایان با هزاران امید و آرزو با هدف رهایی از دنیای منحوس بیکاری و عواقب نفرت‌انگیز آن تصمیم به شرکت در این استخدامی گرفتند. در یکی‌دو سال اخیر با در نظر گرفتن سهمیه معلولان…

خرت از پل گذشت

وای که دلمان از دست برخی از این دوستان خون شد در این ایام خون‌بار! ما واقعاً استراتژی برخی از این دوستان روشن‌دل‌نمای کوردل را درک نمی‌کنیم، البته منظورمان بعضی‌ها است؛ به آنهایی که در دستۀ بعضی‌ها جای نمی‌گیرند برنخورد لطفاً.  دفعۀ پیش…

یک سوزن به خودمان

ماجرای استخدام بچه‌های نابینا هم داستانی است برای خودش. ما آخرش نفهمیدیم این عزیزان سنجش‌کننده چگونه مهارتها را می‌سنجند و چه تخصص‌هایی مدنظرشان است. جایی از دروازه رد نمی‌شوند؛ جای دیگر از سوراخ سوزن رد می‌شوند. در یک اداره آنچنان مته به…

بر بال توانایی گفت‌و‌گوی نسل مانا با مهندس پور‌حسینی، کارفرمایی که اقدام به استخدام افراد نابینا…

در این ماه برخلاف ماه‌های پیشین، پای صحبت کار‌فرمایی نشستیم که مبادرت به استخدام نیروی نابینا کرده است. از دغدغه‌های افراد بینا شنیدیم و فهمیدیم که اگر ما نابینایان توانایی‌های لازم را برای ارائه نداشته باشیم، نمی‌توانیم منتظر حرفۀ…