مرور برچسب

اغراق در توانایی نابینایان

بابا تو دیگه کی هستی؟!

نیاز به گفتن نیست که ما به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین انسان‌ها در حوزۀ کوران ایران، هر کاری بکنیم الگوی خاص و عام می‌شویم. چند وقت پیش در یک اتاق فکر طولانی، فکر بکری به ذهنمان خطور  کرد  و تصمیم گرفتیم ما هم مثل یک عده که از کره آب…