مرور برچسب

امتحانات نهایی دانش آموزان

سرنوشت هزاران دانش‌آموز نابینا قربانی نبود پرینترهای بریل آبروی رفتۀ آموزش و پرورش

در خرداد‌ماه امسال دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی در سه پایۀ دهم، یازدهم و دوازدهم، در   حالی امتحان می‌دهند که در اثر عدم تأمین پرینتر ویژۀ بریل در حوزه‌های امتحانی، نسخۀ بریل سؤال‌ها در اختیارشان نیست‌! هرسال خردادماه برای…