مرور برچسب

اوقات فراغت دانش آوزان نابینا

تابستان، فصل حبس خانگی نابینایان جامعه برای اوقات فراغت نابینایان برنامه‌ای ندارد

چگونه گذراندن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ارتباط مستقیمی با رشد دانش و شخصیت آنها دارد. همچنین این اوقات در صورت برنامه‌ریزی و ارتقای مهارت‌های کودکان، حتی در آینده و سرنوشت آنها نیز دخیل است؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت…