مرور برچسب

تحصیلات تکمیلی نابینایان

ورود به دانشگاه: طعمی میان عشق و اضطراب

دوهفته‌ای از اعلام نتایج آزمون سراسری می‌گذرد و بسیاری از دختران و پسران ما، سربلند از نتیجه، غرق در شادی پذیرش در دانشگاه و ورود به دنیای دانشجویی هستند و چه خوب که بسیاری از جوانان با آسیب بینایی نیز با تمام فراز و نشیب‌های دانش‌آموزی…