مرور برچسب

تحصیل دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی در مدارس عادی

آموزش فراگیر، از واقعیت تا توهم

استفاده از اصطلاح زیبای «آموزش فراگیر» به‌طور روز‌افزونی در حال افزایش است. همه ما از شنیدن این اصطلاح زیبا به وجد می‌آییم و پر از امید می‌شویم؛ چرا‌که همه نیک می‌دانیم در روزگاری شاید نه‌چندان دور، کودکان آسیب‌دیده بینایی از آموزش…