مرور برچسب

تقویت خودآگاهی نابینایان

خود‌آگاهی: مهارتی ضروری در بهبود زندگی ما

خودآگاهی یکی از جنبه‌های اساسی رشد و توسعه فردی است. این مهارت شامل توانایی تشخیص و درک افکار، احساسات، نقاط قوت و ضعف خود می‌شود. خودآگاهی برای همه افراد مهم است، اما برای افراد با آسیب بینایی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله به بررسی…