مرور برچسب

تمسخر معلولان

شوخی کردن با معلولیت: طنز یا توهین؟

از دیرباز طنز بزاری برای نقد جامعه، به چالش کشیدن هنجار‌ها و یاتن لحظاتی از شادی در میان سختی‌ها به‌حساب می‌مده است؛ با این حال خط باریکی بین طنز و توهین وجود دارد، به‌ویژه زمانی که سوژه شوخی‌ها گروه‌های خاص جامعه، مانند افراد دارای…