مرور برچسب

تنها روزنامه نابینایان

نامه‌ای به یک دوست : هفته‌روزنامۀ ایران سپید؛ اولین رسانۀ هوشمند در جهان

خدمت ملوکانۀ مملو از جبار و جبروت وزیر وزیران، ارشادالممالک ارجمند اول عرض سلام و ادب و خضوع و خشوع این حقیر را پذیرا باشید. خداوند را شاکریم که در ایامی پای در گهواره هستی نهادیم که مصادف شدیم با جلوس شما بر سریر سلطنت. و اما بعد…