مرور برچسب

خدمات سازمان بهزیستی به نابینایان

چتری زیر باران (خدمات سازمان بهزیستی برای مددجویان نابینا و کم‌بینا)

مقدمه مسئولان مدرسه به والدینش گفته بودند نمی‌توانند امنیت و شرایط آموزشی یک دانش‌آموز نابینا را فراهم کنند. تمام امید‌های مادر و پدرش بر باد رفته بود. هم از پزشکان و هم از معلمان پرسیده بودند؛ ولی هیچ‌کس درست نمی‌دانست بعد از نابینا شدن،…