مرور برچسب

خط مخصوص نابینایان

خط بریل در عصر صفحه‌خوان‌ها: ضرورتی انکار‌ناپذیر یا مهارتی منسوخ؟

خط بریل در سال ۱۸۲۴ به دست لوئی بریل، نابینای فرانسوی، اختراع شد و انقلابی در زندگی نابینایان ایجاد کرد. پیش از بریل، این افراد برای خواندن و نوشتن به روش‌های مختلفی مانند خطوط برجسته، حروف چاپی بزرگ یا سیستم‌های شنوایی تکیه می‌کردند،…