مرور برچسب

خلاقیت نابینایان

پرورش تفکّر خلّاق در افراد با آسیب بینایی

تفکر خلّاق یک مهارت شناختی مهم است که به نوآوری، حلّ مسئله و رشد شخصی منجر می‌شود. این مهارت به افراد کمک می‌کند تا از افکار متعارف رها شوند و احتمالات جدید را کشف کنند. برای افراد با آسیب بینایی، توسعه و تقویت مهارت‌های تفکّر خلّاق…