مرور برچسب

دانشجویان نابینا

ورود به دانشگاه: طعمی میان عشق و اضطراب

دوهفته‌ای از اعلام نتایج آزمون سراسری می‌گذرد و بسیاری از دختران و پسران ما، سربلند از نتیجه، غرق در شادی پذیرش در دانشگاه و ورود به دنیای دانشجویی هستند و چه خوب که بسیاری از جوانان با آسیب بینایی نیز با تمام فراز و نشیب‌های دانش‌آموزی…

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی)

مسعود طاهریان: مددکار مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مسعود طاهریان: مددکار مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مقدمه برای بسیاری از اعضای بینای جامعه سؤال است که افراد نابینا و کم‌بینا چطور می‌توانند کتاب بخوانند، حتی برخی از افراد با…

دانشگاه و چالش‌های دانشجویان نابینا و کم‌بینا

تأمبن منابع طالعاتی در اولین روزهای دانشجویی با تنوع منابع درسی برای هر واحد دانشگاهی مواجه می‌شویم که دسترس‌پذیر نبودن آن‌ها، نگرانمان می‌کند؛ ولی امروزه راه‌های مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد: می‌توانیم کتاب‌هایمان را با کمک…