مرور برچسب

درشتنمای حرفه ای کلور بوک

پیشخوان: مروری بر نشریات و پادکست‌های انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی

در این شماره ابتدا یک قابلیت تازه را در صفحه‌خوان جاز معرفی خواهیم کرد. سپس با یک ابزار جادویی ویژه افراد کم‌بینا آشنا خواهیم شد و در ادامه هم زندگی یک ناشنوانابینای آمریکایی را از نظر خواهیم گذراند. درک معجزۀ تصاویر به کمک امکان تازه در…