مرور برچسب

رمان صوتی

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا

بار دیگر میهمان لحظتان می‌شویم و همراه با سعید عابدی، کتابدار بخش نابینایان کتابخانۀ فاطمۀ زهرا (س)، در شهرداری اصفهان، سری به قفسه‌های کتاب می‌زنیم و این بار راجع‌به داستان و رمان خارجی با میهمان نواک به گپ و گفت می‌نشینیم. سعید…