مرور برچسب

روابط عاطفی نابینایان

روابط عاطفی؛ از آشنایی تا تنظیم قرار ملاقات

یافتن شریک عاطفی و رفتن به اولین قرار ملاقات، کاری پرچالش است. چه برای افراد بینا و چه افراد با آسیب بینایی. در چنین شرایطی سؤالات مختلفی به ذهن هرکس می‌رسد؛ مثل اینکه «چگونه با کسی آشنا شوم؟»، «کجا برویم؟»، «در چه مورد صحبت کنیم؟»، «اگر…