مرور برچسب

سال سوم نسل مانا

ریل‌گذاری‌های نسل مانا برای سال پیش‌ رو

 ماهنامۀ تخصصی نابینایان ایران، مانا، که پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دی‌ماه سال 1400 با نام «نسل مانا» ادامۀ حیات داد، حالا وارد چهارمین سال فعالیت خود شده است؛ ماهنامه‌ای که به صاحب امتیازی انجمن نابینایان ایران منتشر…