مرور برچسب

شماره ۳۰ ماهنامه نسل مانا

ماه‌نامه نسل مانا – سال سوم – شماره ۳۰ – خرداد ۱۴۰۳

اگر از سکون و بی‌رمقیِ این روز‌ها خسته‌اید، شما را به خواندن این شماره از نسل مانا فرا می‌خوانیم. آن بیرون شاید خبری نباشد اما اینجا و در این شماره، تحریریه نسل مانا کوشیده تا صدِ خودش را بگذارد و مطالبی مفید گرداوری کند و با شما به…