مرور برچسب

ضرب المثل های مرتبط با معلولیت

تحلیلی از ضرب‌المثل‌های نابینایی

با یک بررسی ساده به دست آمد که حدود دویست ضرب‌المثل داریم که کلیدواژه‌های نابینا، کور، بصیر و چشم در آنها به کار رفته است. این آمار گویای این نکته است که نابینایی نسبت به معلولیت‌های دیگر بیشتر مورد توجه بوده است، اما الآن نمی‌خواهیم از…