مرور برچسب

عدم پرداخت آورده مسکن مددجویان بهزیستی

رئیس دبیرخانه ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور: مسکن ملی برای معلولان رایگان نیست. بهزیستی در تأمین…

رئیس دبیرخانه ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور اذعان داشت: سازمان بهزیستی از طرح مسکن‌دار کردن مددجویان حمایت مالی دارد؛ اما این به معنای تأمین مسکن رایگان برای آنها نیست. جمعی از معلولان اخیراً پیامک‌های اخطار مبنی بر واریز قسط اول از…