مرور برچسب

عملکرد توانبخشی سازمان بهزیستی

پاسخ‌های معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی به سؤالات ماهنامه نسل مانا

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در رأس یکی از مهمترین معاونت‌های سازمان بهزیستی (معاونت امور توانبخشی)، سرانجام بیست‌و‌ششم دیماه سال جاری بود که با حکم علی‌محمد قادری، رئیس بهزیستی کشور، فاطمه عباسی به سمت معاون توانبخشی بهزیستی کشور منصوب شد.…