مرور برچسب

قوانین مالیات افراد دارای معلولیت

معلولان و مالیات

در هشتمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، در گفتگو با آقای دکتر باقر قلی، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری حقوق خصوصی و رئیس گروه حسابرسی ادارۀ مالیاتی، با موضوع معلولان و مالیات، همراه شما هستیم. مهمان این شماره در مقدمه، مالیات را…