مرور برچسب

ماهنامه نسل مانا شماره ۲۸

ماه‌نامه نسل مانا – سال سوم – شماره ۲۸ – فروردین ۱۴۰۳

اولین شماره از نسل مانا در سال جدید خورشیدی را در شرایطی پیشکش مخاطبانمان می‌کنیم که اخبار بد‌اقبالی‌هایی که از درون و بیرون مرز‌ها بر سرمان آوار می‌شوند بر تارک خبرگزاری‌ها جا خوش کرده‌اند و یافتن خبرهای امیدوار کننده، به آن…