مرور برچسب

مسافر نابینای تاکسی خودران

نگاهی به دسترس‌پذیری تاکسی‌های آنلاین خود‌ران ویمو برای نابینایان

فناوری وسایل نقلیۀ خود‌ران سال‌هاست که توجه همه را به خود جلب کرده است و روز‌به‌روز بیشتر پیشرفت می‌کند و به استفادۀ همگانی نزدیک‌تر می‌شود. جامعۀ نابینایان یکی از گروه‌هایی است که به پیشرفت در این زمینه، بیش از دیگران توجه دارد و…