مرور برچسب

معلولان و انتخابات

نابینایان و کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی

در هفتمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خانم زهرا عابدینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مقطع دکتری حقوق عمومی، با موضوع نابینایان و کاندیداتوری مجلس، همراه شما هستیم.…