مرور برچسب

منشی نابینای دادگاه آمریکایی

منشی نابینای دادگاه از شغلش می‌گوید

وقتی از من خواسته شد قصۀ شغلم و چگونگی ایجادش را بگویم، فکر کردم چقدر برایم مهم است که راجع‌به آن صحبت کنم؛ نه‌تنها راجع‌به اینکه چگونه توانستم رؤیایم را محقق کنم، بلکه چقدر همراهی یک گروه حمایتی در طول این مسیر مهم است. من نابینای مطلق…