مرور برچسب

نابینایان شاغل

همقدم با سَم در دنیای مشاغل

ـ سلام رفقا! امیدوارم حالتون خوب باشه و کم‌کم تونسته باشید یاد بگیرید یه زندگی خوب بسازید که با نابینایی سازگار باشه. امروزم مثل قسمت‌های قبلی با یه نابینای موفق صحبت می‌کنم که یه کار دیگه رو انجام می‌ده. امروز دنی با منه. دنی! اول…

اشتغال، سودایی فراتر از جغرافیا

از این ماه با هم به آن سوی مرز‌ها سفر می‌کنیم و در کوششی کنکاش‌گونه می‌کوشیم تا امکانات، توانایی‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های دو سوی مرز را به شما نشان دهیم. پر واضح است که این قیاس مع‌الفارق خواهد بود؛ اما هدف اصلی این نوشته‌ها به‌دست‌دادن…