مرور برچسب

نرم افزارهای مطالعه نابینایان

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی)

مسعود طاهریان: مددکار مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مسعود طاهریان: مددکار مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مقدمه برای بسیاری از اعضای بینای جامعه سؤال است که افراد نابینا و کم‌بینا چطور می‌توانند کتاب بخوانند، حتی برخی از افراد با…