مرور برچسب

نقاش نابینا

مشاغل از نگاه سَم سیوی

توی این قسمت هم قراره با یکی از نابیناهایی هم‌کلام بشم که برای خودش یه شغل خوب داره؛ می‌خوام ببینم چطوری کاراش رو انجام می‌ده و البته هدفم اینه که یه‌جورایی یه الگوی خوب برای شما مخاطب‌های نابینا معرفی کنم. امروز من یه مهمون دارم که…