مرور برچسب

همایش همبینایی

نگاهی به مسائل مطرح‌شده در همایش هم‌بینایی و زیستی نو

اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، استان کرمان میزبان یک همایش کشوری با حضور ده‌ها نفر از کنشگران افراد با آسیب بینایی و مدیران انجمن‌های ویژۀ نابینایان بود؛ به همین بهانه به مؤسسۀ «نگاه آفتاب مهر»، میزبان برگزاری این همایش، خلاصۀ نتایج…