مرور برچسب

کانون معلولان توانا

با توان باش هرچه خواهی کن مصاحبه نسل مانا با مهندس محمدرضا هادی‌پور، از اعضای مؤسس و عضو هیئت مدیرۀ…

«لطفاً چند و چون فعالیت‌های کانون توانا را برای مخاطبین ما تشریح کنید:» «کانون توانا از سال ۱۳۷۴ با هدف توان‌مندسازی معلولین، تغییر نگرش جامعه به مقولۀ معلولیت و دفاع از حقوق معلولین فعالیت خود را آغاز کرد. یکی از کار‌هایی که در این…