مرور برچسب

گفتگو با معلم نابینا

یک روز و خاطره هزاران تجربه

سال‌هاست که در مراکز استان ‌ها مدارسی برای آموزش دانش آموزان دارای معلولیت وجود دارد. در روز گرامی داشت مقام والای معلم، گپ و گفتی داشتم با سرکار خانم نرگس ایزدی آموزگار آموزشگاه نابینایان شهید احمد سامانی شهر اصفهان و پای خاطرات و تجربیات…