مرور برچسب

آموزش تلفیقی

مدارس تلفیقی، تلفیق بی‌مهری با دانش‌آموزان نابینا: معلم رابط، مفهومی رنگ‌باخته برای سیستم آموزشی

برعکس تصوّر عمومی، همۀ نابینایان در مدارس استثنایی درس نمی‌خوانند، بلکه بسیاری از آنها در مدارس عادی و در کنار سایر دانش‌آموزان تحصیل می‌کنند و ازنظر توانمندی فکری و بهرۀ هوشی تفاوتی با هم‌کلاسی‌های خود ندارند؛ بنابراین به مدارسی که…