مرور برچسب

آموزش شنا به زنان نابینا

اعتماد، قانون کلاس من است

همراهان عزیز! این‌بار به سراغ یک مربی شنا رفته‌ایم تا موضوع تعامل اجتماعی میان افراد نابینا و افراد بینا را با محوریت اعتماد‌سازی پی بگیریم. مژگان دستینه یکی از مربیان با‌سابقه رشته ورزشی شناست. چشم‌های او بیناست و چند سالی است که با…