مرور برچسب

اردوهای تفریحی انجمن نابینایان ایران

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (خرداد 1402)

مخاطبان نسل مانا می‌توانند در ادامه، گزارشی از فعالیت‌های انجمن نابینایان در طول خردادماه گذشته را از نظر بگذرانند. همچنین نسخۀ صوتی این گزارش هم با صدای مهندس شادکام، قائم‌مقام انجمن، در پایان همین نوشته در وبگاه نسل مانا در اختیار…