مرور برچسب

اعتراض به عدم اجرای حقوق معلولان

قانون کاغذی: «قانون معلولان» شش سال پس از تصویب همچنان منزوی است

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند سال 1396 به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت سال 1397 توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. از آن زمان شش سال گذشته و این قانون که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور…