مرور برچسب

بحران آموزش نابینایان

خانه از پای‌بست ویران است

این روزها که ایام امتحانات است، نمی‌دانم چرا بیخودی یاد بدبختی‌ها و گرفتاری‌هایمان در عنفوان جوانی افتادیم. برود که برنگردد! یادمان است برای اینکه با منشی امتحان پیزوری بدهیم، باید کلی دوندگی می‌کردیم و دم این و آن را می‌دیدیم. از معلم…