مرور برچسب

بدقولی دولت در تأمین بودجه مسکن معلولان

نهضت بی‌مسکنی مددجویان بهزیستی

طرح مسکن ملی با تأکید بر خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه و به‌ویژه‌ طیف مددجویان، از جمله وعده‌های محکم دولت سیزدهم بود. به دنبال استقرار دولت، سازمان بهزیستی تا جایی که می‌توانست از طرح‌ خانه‌دار کردن مددجویان و معلولان و به‌ویژه…