مرور برچسب

بنیاد خیریه جواد موفقیان

انگیزه + اندیشه = موفقیان

چنان با نیک و بد عرفی، به سر بر، کز پس مردن مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند به یاد مهندس جواد موفقیان که در 26 تیر 1401 درگذشت. مهندس جواد موفقیان در پس‌کوچه‌های خیابان خیام تهران، در سال 1305 به دنیا آمد. در یک‌سالگی پدرش را…