مرور برچسب

بهبود هوش هیجانی نابینایان

بهبود هوش هیجانی در افراد با آسیب بینایی

هوش هیجانی یکی از مؤلفه‌های مؤثر در زندگی هر فرد است. داشتن هوش هیجانی بالا می‌تواند به هر فرد کمک کند تا احساسات خود و دیگران را بهتر مدیریت کند. همچنین به هر کس کمک می‌کند تا در موقعیت‌های گوناگون خانوادگی، تحصیلی و شغلی موفقیت بیشتری به…