مرور برچسب

تازه های ضبط

تازه‌های کتاب صوتی

این ماه هم در خدمت خوانندگان کتاب‌دوست نسل مانا هستیم تا گزیده‌ای از تازه‌ترین یاران مهربان را که به زیور صوت آراسته شده‌اند، با ارائۀ معرفی کوتاهی به سمع و نظر اهل مطالعه برسانیم. لازم است یادآوری کنم که برای دریافت کتب معرفی‌شده و دیگر…