مرور برچسب

تجمع اعتراضی معلولان

چرایی عدم شرکت معلولان در تجمعات سراسری

بیش از یک سال است کمپین حمایت از حقوق معلولان اقدام به برگزاری تجمعاتی برای احیای حقوق افراد دارای معلولیت، به‌ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کرده است. به بهانۀ فراخوان‌های اخیر کمپین و نوع مواجهۀ گروه‌های مختلف دارای معلولیت و…

تصمیمات اشتباه دولت علیه معلولان، ماراتنی بی‌پایان

چه حوزه‌ای مهمتر از معیشت، بهداشت و درمان معلولان که بتواند بودجه ۱۴۰۲ را از این حوزه دور و این اقشار آسیب‌پذیر را از حمایت‌های اجتماعی محروم‌تر کند؟ این سؤال بسیاری از کنشگران افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها پس از حذف ردیف بودجه…