مرور برچسب

تعطیلی روزنامه ایران سپید

تعطیلی مدیریت‌شده تنها روزنامه نابینایان کشور: مدیرمسئول ایران سپید پاسخگو نیست

سال گذشته با روی کار آمدن مدیریت جدید مؤسسه مطبوعاتی ایران، روزنامه ایران سپید به دلایل نامعلومی تعطیل شد. کسی در این رابطه روشنگری نکرد؛ اما آنانی که از نزدیک به ماجرا آگاهی داشتند، گفتند که مدیران تازه‌ از راه رسیده این مؤسسه،‌ انتشار…