مرور برچسب

تقویت شجاعت در نابینایان

شجاع باش! خطر کن! هیچ چیز نمی‌تواند جای تجربه را بگیرد!

«شجاعت» واژۀ آشنایی است که هرکدام از ما بار‌ها و بار‌ها شنیده‌ایم و در گفتگو‌ها یا نوشته‌هایمان به کار برده‌ایم، اما کمتر پیش آمده که به گستردگی معنا و کاربرد این واژه اندیشیده باشیم. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که شجاعت به معنی…