مرور برچسب

جشنواره کتاب کاما

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (آبان ۱۴۰۲)

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش مختصری از فعالیت‌هایی است که انجمن نابینایان ایران در طول ماه آبان انجام داده است. با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری جشنوارۀ کاما، بخش عمدۀ فعالیت‌های انجمن معطوف این رویداد بزرگ ملی بوده است. هفتمین…