مرور برچسب

حقوق ثبتی نابینایان

نابینایان و دفاتر اسناد رسمی

در نهمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، در گفتگو با آقای دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر حوزۀ حقوق معلولان با موضوع نابینایان و دفاتر اسناد رسمی، همراه شما هستیم. مهمان این شماره در مقدمه، در بیان علل…