مرور برچسب

خدمات سازمان بهزیستی به معلولان

چتری زیر باران (خدمات سازمان بهزیستی برای مددجویان نابینا و کم‌بینا)

مسعود طاهریان، مددکار موسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مقدمه مسئولان مدرسه به والدینش گفته بودند نمی‌توانند امنیت و شرایط آموزشی یک دانش‌آموز نابینا را فراهم کنند. تمام امید‌های مادر و پدرش بر باد رفته بود. هم از پزشکان و هم از معلمان…